top of page

PRIVACY POLICY

A LEGAL DISCLAIMER

ALG BELEID OP HET VLAK VAN GEGEVENSVERWERKING EN -BESCHERMING

Versie 12/01/2023

Jasmien Witvrouwen, Pink Pony Cabinet - Multidisciplinair Ontwerpbureau - , respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring beschrijft het beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Pink Pony Cabinet - Mulitidisciplinair Ontwerpbureau

Jasmien Witvrouwen

Ondernemingsnr. 0847625491

André Ullenslei 41, 2900 Schoten

coucou(at)pinkponycabinet.com

 

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor Pink Pony Cabinet is Jasmien Witvrouwen. U kan hier terecht voor elke vraag in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, of om uw rechten hieromtrent uit te oefenen: coucou@ pinkponycabinet.be. Jasmien Witvrouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

WAARVOOR VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze persoonsgegevens dienen enerzijds om bestellingen te leveren en anderzijds om u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Het gebruik van deze persoonsgegevens berust volledig op uw toestemming en/of bestaat in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst (conform artikel 6, 1e lid, a en b AVG).

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zolang ze nodig zijn om het doel, zoals hierboven beschreven, te realiseren. De persoonsgegevens die nodig zijn om u te informeren via onze nieuwsbrief, worden bijgehouden tot zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kan op elk ogenblik de verwijdering van deze gegevens vragen en uw toestemming intrekken.
De persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestellingen te bezorgen, worden 7 jaar bijgehouden. Deze bewaringstermijn kan afwijken voor gegevens die onder wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven, zoals boekhoudkundige gegevens.

WAT ZIJN UW RECHTEN MBT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met een derde. U heeft steeds het recht om de verwerkingsverantwoordelijke
te verzoeken om inzage van, en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.U bent niet verplicht om uw toestemming te geven. Bovendien kan u uw toestemming te allen tijde intrekken. Sommige gegevens zijn echter noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren, waardoor een gebrek aan toestemming de niet-uitvoering van die overeenkomst tot gevolg kan hebben. Daarnaast kan u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
(https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

WHAT’S NEXT STARTS HERE.

Don't be a stranger, reach out 

bottom of page